S.C. Adeplast S.A - Romania

AERIA ANTIBACTERII - vopsea lavabila cu efect antibacterian

Produs Biocid Autorizat de Ministerul Sanatatii - AERIA ANTIBACTERII – vopsea lavabila cu efect antibacterian - Dezinfectant care nu este destinat aplicării directe la oameni sau animale.

Nr. Aviz: 
Nr. 2935BIO/02/12.24
Substanta Activa: 
1,2-benzisotiazolin-3-ona
Concentratie: 
0,05
CAS: 
TP: